Lorem ipsum gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum. Sofisticur ali quenean.

INSTAGRAM

Termeni si conditii

1. Termeni și condiții contractuale

1.2 Termenii și condițiile contractuale prevăzute în prezentul document („TCC”) se vor aplica serviciilor prestate către Dumneavoastră, servicii care pot include cursuri, ședințe de coaching, resurse și conținut digital.

1.2 Vă rugăm să citiți cu atenție TCC înainte de a comanda serviciile oferite de noi. TCC conțin informații despre identitatea noastră ca furnizor de servicii, despre modalitatea de prestare a serviciilor, posibilitățile de modificare sau de încetare a contractului, ce e de făcut în cazul apariției unei probleme precum și alte informații importante.

 

2. Informații despre noi și despre cum ne puteți contacta

2.1 Noi suntem ENJOY YOUR LIFE S.R.L., o societate română cu sediul în Bragadiru, jud. Ilfov, Șoseaua Alexandriei nr. 119, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/652/2020, CIF 42246486.

2.2 Ne puteți contacta prin adresarea unei scrisori la adresa de mai sus, prin apel telefonic la nr. 0740.824.716 sau prin e-mail la adresa andreea_mitoiu@yahoo.com. Programul în care vom răspunde solicitărilor Dumneavoastră este de la ora 09:00 la 17:00 (EET), de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.

2.3 În cazul în care va fi nevoie să vă contactăm noi pe Dumneavoastră, o vom face prin telefon sau e-mail, ori prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la detaliile de contact pe care le veți furniza în momentul în care accesați serviciile noastre.

2.4 Prin accesarea serviciilor noastre, confirmați faptul că aveți 18 ani împliniți și că aveți capacitate deplină de exercițiu. Accesarea serviciilor noastre în beneficiul persoanelor sub 18 ani sau incapabile se va efectua în prezența reprezentantului legal/tutorelui/curatorului.

2.5 Definiții:

Accesarea serviciilor” înseamnă încheierea unei relații contractuale cu ENJOY YOUR LIFE S.R.L., efectuarea unei programări și participarea la cursurile organizate de aceasta;

‘Materiale de curs’ înseamnă orice materiale în format fizic sau digital puse la dispoziția Dumneavoastră de către ENJOY YOUR LIFE S.R.L., în scopul prestării serviciilor pe care le-ați accesat.

“Ședință” sau „Sesiune” înseamnă evenimentul la care ați acceptat să participați.

“Servicii” înseamnă toate evenimentele organizate de ENJOY YOUR LIFE S.R.L., inclusiv ședințe individuale/de grup, seminarii, workshop-uri, programe sau alte servicii cuprinse în oferta noastră;

“Website” sau „Site” înseamnă www.andreeamitoiu.com

”În scris” include comunicarea prin e-mail și prin poștă.

 

3. Contractul nostru cu Dumneavoastră

3.1 După accesare serviciilor noastre veți primi un mesaj de confirmare, care reprezintă momentul de început al relației noastre contractuale. În cazul semnării pe suport fizic a documentației contractuale, data de început este data semnării. Acest lucru prezintă importanță prin prisma prevederilor Ordonanței de Urgență a guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii („OUG 34/2014”) în ceea ce privește dreptul de retragere. Conform art. 9 al OUG 34/2014, „[…]consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri […]”. Art. 16 al OUG 34/2014 prevede că:

Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:

  1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist; […]
  2. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere

 

Astfel, prin bifarea căsuței de mai jos confirmați că

☐          accept prestarea serviciilor și renunț în mod expres la dreptul de retragere după inceperea primei ședințe;

☐          nu accept prestarea serviciilor.

3.2 În cazul în care nu putem accepta solicitarea Dumneavoastră, veți fi informat în timp util și nu veți fi facturat. Acest lucru se poate datora fie faptului că serviciul respectiv nu mai face parte din oferta noastră, fi faptului că a intervenit o modificare a condițiilor de prestare sau de facturare.

3.3. Din momentul începerii relației noastre contractuale, avem 3 zile lucrătoare la dispoziție pentru a vă contacta și a stabili data primei ședințe de coaching. Prețul acestora precum și modalitățile de desfășurare a ședințelor sunt stabilite mai jos.

 

4. Serviciile noastre

4.1 Cursuri ședințe de coaching, în general

4.1.1 Conținutul serviciilor și modul de desfășurare vor fi detaliate în descrierea de pe site. Selectarea unuia sau mai multor servicii va genera o anexă care face parte din și completează TCC.

4.1.2 Materialele de curs vor fi livrate către Dumneavoastră fie în ziua cursului fie la altă dată, după cum va fi necesar conform specificului fiecărui eveniment. Materialele pot fi livrate în formă fizică, în format digital sau mixt.

4.1.3 În cazul desfășurării unui eveniment într-o locație închiriată, aveți obligația de a vă conforma regulilor de igienă și de siguranță impuse de proprietarul locației.

4.1.4 Aveți dreptul să folosiți locațiile închiriate și puse la dispoziția Dumneavoastră exclusiv pentru serviciile pe care le-ați accesat.

4.1.5 Vom folosi personal acreditat pentru susținerea evenimentelor fizice și online, după cum vom considera necesar. Alegerea speaker-ilor nu va fi opțiunea cursanților. În cazul în care situația de fapt o impune, ne rezervăm dreptul de a substitui speaker-ul desemnat inițial.

4.1.6 În cazul în care aveți nevoie de autorizații, permise sau orice alte formalități pentru a participa la evenimentele noastre, obținerea documentației necesare sau efectuarea formalităților vă revine în exclusivitate.

4.1.7 În cazul în care vi se solicită, avem rugămintea să semnați condica de prezență la evenimentele organizate de noi. Organizatorul evenimentelor are dreptul să vă refuze accesul pentru întârziere.

4.1.8 Bunurile personale și echipamentele folosite vă aparțin în totalitate, iar ENJOY YOUR LIFE S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru distrugerea sau furtul acestora. Sunteți sfătuiți să vă supravegheați bunurile de valoare în cursul desfășurării evenimentelor cu prezență fizică și să folosiți echipamentele electronice conform indicațiilor producătorului, pentru cursurile on-line.

4.1.9 Prin acceptarea TCC luați cunoștință de faptul că ENJOY YOUR LIFE S.R.L. nu tolerează sub nicio formă comportamentul abuziv, violent, obscen, ilegal sau vătămător față de ceilalți participanți la evenimente sau față de coach sau speaker. Folosirea aparaturii de înregistrare în scopul diseminării neautorizate a conținutului ședințelor este de asemenea interzisă. În cazul constatării unuia dintre comportamentele de mai sus, suntem îndreptățiți să sistăm fără punere în întârziere sau fără vreun alt avertisment prestarea serviciilor către Dumneavoastră, fără a fi obligați să vă înapoiem sumele deja plătite.

4.1.10. Avem rugămintea să verificați înainte de accesarea serviciilor dacă acestea sunt conforme cu nevoile pe care doriți să le acoperiți. Nu promitem obținerea niciunui rezultat specific în urma participării la ședințe/evenimente or obținerea unor certificări sau diplome (excepție făcând cazul când descrierea evenimentului prevede contrariul).

4.1.11 Dacă nu se prevede contrariul în descrierea evenimentului, nu vom servi mâncare și băutură la locațiile închiriate.

4.1.12 Fotografierea și înregistrarea video. Din când în când, vom realiza fotografii sau înregistrări video, cu titlul de prezentare, în cadrul evenimentelor. Acest lucru se va realiza exclusiv după obținerea acordului Dumneavoastră în formă scrisă.

4.1.13 În cadrul prestării serviciilor, vom respecta standardele Federației Internaționale de Coaching (ICF).

 

4.2 Ședințe/Sesiuni – Module de 4 sau 6 ședințe/sesiuni individuale, ședințe/sesiuni de grup

4.2.1 Persoana care a accesat cursul va participa personal la ședințe, fiind strict interzisă participarea altor persoane fie prin retransmitere, fie prin facilitarea accesului la audio/video fie prin substituire sau alte procedee. Participarea selectivă sau dezinteresată la ședințe poate duce la pierderea informațiilor și la imposibilitatea realizării obiectului acestora.

4.2.2 Participarea la ședințele sub formă de modul va trebui să fie efectuată în ordinea recomandată de organizator. Cu toate acestea, în situații justificate, organizatorul poate oferi alternative, în funcție de subiect, obiectiv și disponibilitate.

 

5. Modificarea contractului la inițiativa Dumneavoastră

În cazul în care doriți să faceți modificări în ceea ce privește serviciile accesate, vă rugăm să ne contactați la datele de contact prevăzute mai sus și pe site. Vom face tot posibilul pentru a efectua modificare în conformitate cu solicitarea Dumneavoastră. Vă vom comunica din timp modificările în ceea ce privește data ședințelor, durata acestora, locația sau prețul și veți fi rugt să acceptați sau să refuzați prestarea serviciilor astfel cum au fost modificate. Dacă nu doriți să acceptați modificărilor propuse, vă invităm să acționați conform puntului 8 de mai jos (Încetarea contractului la inițiativa Dumneavoastră).

 

6. Modificare contractului la inițiativa noastră

ENJOY YOUR LIFE S.R.L. poate efectua modificări în ceea ce privește prestarea serviciilor în următoarele situații:

(a) pentru a se conforma modificărilor legislative (legislație privind protecția consumatorilor, date cu caracter personal, coduri de etică etc).

(b) pentru a implementa modificări de ordin tehnic, spre exemplu pentru a remedia riscuri de securitate cibernetică. Aceste modificări nu vor afecta prestarea serviciilor către Dumneavoastră;

(c) pentru a efectua modificări în ceea ce privește data/ora de început a ședințelor;

(d) pentru a modifica speaker-ii sau invitații la eveniment.

6.2 Putem, de asemenea, să efectuăm modificări în ceea ce privește locul și data unui eveniment. În această situație, veți fi notificat în timp util, pentru a accepta modificările sau pentru a vă exercita dreptul de a înceta contractul și de a primi înapoi prețul serviciilor plătite și neprestate;

 

7. Prestarea serviciilor

7.1 Data și ora la care va avea loc prestarea serviciilor vă vor fi comunicate pe e-mail sau personal, ori prin descrierea evenimentului de pe site.

7.2 ENJOY YOUR LIFE S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru întârzieri datorate unor evenimente asupra cărora nu deține controlul. În cazul apariției unui asemenea eveniment vă vom contact de îndată și vom lua măsuri rezonabile pentru a minimiza efectele întârzierii. Odată luate aceste măsuri, ne declinăm răspunderea pentru neplăcerile cauzate de întârziere. Cu toate acestea, dacă există un risc material substanțial pentru Dumneavoastră, ne puteți contacta și puteți solicita încetarea prestării serviciilor și rambursarea prețului pentru serviciile accesate și neprestate.

7.3 Motive pentru care putem suspenda prestarea serviciilor:

(a) pentru a remedia probleme tehnice;

(b) pentru actualizarea serviciilor în conformitate cu legislația și codurile de etică aplicabile;

(c) pentru a modifica serviciile, în conformitate cu punctul 6 de mai sus.

 

8. Încetare contractului la inițiativa Dumneavoastră

8.1 Puteți înceta contractul cu ENJOY YOUR LIFE S.R.L. în orice moment. În cazul în care alegeți să faceți acest lucru, indiferent de motiv, vi se vor rambursa sumele plătite aferente serviciilor care nu v-au fost deja prestate.

8.2 În cazul în care doriți să faceți acest lucru, o simplă notificare prin e-mail este suficientă. Contractul va înceta la data transmiterii mesajului.

8.3 Exercitarea dreptului de retragere (art. 9 din OUG 34/2014).

8.3.1 În calitate de consumator, beneficiați de o perioadă de 14 zile pentru a vă retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justificați decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri. Termenul curge de la primirea mesajului de confirmare primit din partea noastră.

Cu toate acestea, nu vă veți putea exercita dreptul de retragere după descărcarea de conținut digital sau după participarea la ședințe.

8.3.2 Puteți denunța contractul după încetarea acestuia pentru orice motiv, având dreptul la rambursarea cheltuielilor efectuate aferente serviciilor care nu v-au fost prestate

 

9. Încetarea contractului la inițiativa ENJOY YOUR LIFE S.R.L.

10.1 Contractul poate înceta la inițiativa ENJOY YOUR LIFE S.R.L. fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată în următoarele situații:

  1. a) refuzul Dumneavoastră de a efectua plata pentru serviciile accesate;
  2. b) neparticiparea la evenimente/ședință (în acest caz, sumele plătite pentru ședință/evenimentul ratat nu vă vor fi rambursate);
  3. c) folosirea expresiilor jignitoare la adresa celorlalte persoane care participă la eveniment, comportament neadecvat, diseminarea de mesaje sau materiale cu caracter pornografic sau obscen, invitația de a participa la săvârșirea de infracțiuni, violență verbală sau fizică ori anunțarea intenției de a întreprinde una dintre aceste activități (în acest caz sumele plătite nu vă vor fi rambursate).

10.2 ENJOY YOUR LIFE S.R.L. poate înceta contractul dacă va considera că obiectul ședințelor/evenimentelor depășește calificarea personalului propriu sau dacă va considera că acest subiect ar fi mai bine gestionat de specialiști (medici/profesori). În această situație, vi se vor rambursa toate sumele aferente ședințelor neefectuate.

 

11. Dacă apare o problemă

11.1 În cazul în care apare o problemă sau aveți nelămuriri în legătură cu serviciile oferite de noi sau care v-au fost deja prestate, ne puteți contacta fie telefonic la numărul […], fie prin e-mail le adresa […]. Biroul nostru este deschis de luni până vineri între orele […], cu excepția sărbătorilor legale.

 

12. Prețul și plata

12.1 Prețul participării la evenimente/ședințe vă va fi comunicat în cadrul descrierii serviciilor pe care le accesați, fie pe pagina web a serviciului respectiv, fie personal, pentru contractele încheiate personal.

12.2 Este posibil ca, în ciuda eforturilor noastre de a vă oferi informații corecte, prețul afișat pe site să fie greșit, din motive care nu țin de noi (administrarea paginii web, erori de redactare, atacuri asupra securității informatice etc.). Dacă am încasat de la Dumneavoastră un preț mai mare decât ar fi trebuit, vă vom returna diferența. Dacă am încasat un preț mai mic decât ar fi trebuit, vă vom contacta și vă vom propune să plătiți diferența de preț sau să solicitați încetarea contractului, evident cu rambursarea în totalitate a sumelor deja plătite.

12.3 Plata pentru serviciile accesate se va efectua la momentul accesării acestora. Metodele de plată sunt descrise pe site.

 

13. Limitarea răspunderii

13.1 În cazul în care nu respectăm TCC sau legislația în vigoare, ne asumăm răspunderea pentru pagubele pe care l-ați putea suferi ca urmare a conduitei noastre, a prestării defectuoase a serviciilor sau a defectelor fizice ale materialelor de curs.  .

13.2 Nu ne asumăm răspunderea pentru obținerea unui anumit rezultat în urma participării la ședințe/evenimente. Deși ne vom strădui să vă oferim servicii de calitate care să vă ajute să vă dezvoltați în direcția dorită, atingerea rezultatelor pe care vi le-ați propus poate fi condiționată de factori care țin fie de Dumneavoastră (reticență, neîncredere) fie de factori externi (localizare, condiții meteo).

13.3 Nu ne asumăm răspunderea pentru acțiunile sau omisiunile Dumneavoastră ca urmare a asimilării sau interpretării informațiilor dobândite în timpul ședințelor/evenimentelor sau extrase din materialele de curs. Cu toate acestea, instructorii noștri pot, dacă observă anumite semnale, să vă recomande consultarea unui medic psiholog sau psihiatru. În cazul în care instructorii descoperă comiterea unei infracțiuni, o predispoziție sau o intenție de încălcare a legii din partea Dumneavoastră, sunt îndreptățiți să semnaleze aceste aspecte organelor de anchetă penală.

13.5 Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderi comerciale. Serviciile noastre se adresează strict persoanelor fizice, indiferent dacă plata a fost făcută din fondurile unei firme.

 

14. Procesarea datelor cu caracter personal

14.1 Vom folosi datele Dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

(a) pentru prestarea serviciilor, în temeiul prezentului contract;

(b) pentru procesarea plăților;

(c) pentru activități de marketing direct, cu acordul dumneavoastră expres și cu posibilitatea retragerii acestui acord  orice moment;

(d) Pentru promovarea imaginii ENJOY YOUR LIFE S.R.L., cu acordul Dumneavoastră expres și cu respectarea dispozițiilor legale în materie de procesare a datelor cu caracter personal;

(e) Pentru analizarea reacțiilor fizice și verbale involuntare, în scopul formulării de recomandări, cu acordul Dumneavoastră expres și cu respectarea dispozițiilor legale în materie de procesare a datelor cu caracter personal. În acest caz, putem împărtăși imaginile cu specialiști în domeniul respectiv cu colaboratorii noștri, a căror denumire vă va fi comunicată în cadrul formularului de exprimare a consimțământului.

 

15. Alte prevederi importante

15.1 Ofertele speciale și discounturile pot fi retrase de pe site în orice moment. Ofertele pe care le-ați accesat deja vor rămâne în vigoare față de Dumneavoastră. Discounturile pentru grupuri pot fi aplicate doar dacă toate persoanele din grup participă la același eveniment.

15.2 Putem transfera drepturile și obligațiile noastre din TCC către alte persoane fizice și juridice de specialitate. Vă vom informa despre intenția noastră de a efectua un asemenea transfer cu minim 15 zile înainte de data programată. Dacă nu sunteți de acord cu transferul, puteți solicita încetarea contractului și vi se vor rambursa sumele plătite aferente serviciilor neprestate.

15.3 Dumneavoastră puteți transfera drepturile și obligațiile din TCC către altă persoană doar în urma acordului nostru scris.

15.4 TCC constituie un contract între ENJOY YOUR LIFE S.R.L. și persoana care a accesat serviciile. Nicio altă persoană nu poate solicita executarea silită a obligațiilor conținute de TCC.

15.5 Dacă o instanță sau o altă autoritate declară vreuna dintre clauzele TCC inaplicabillă sau contrară legii, vom înlocui de îndată acea clauză cu una care să satisfacă cerințele legale, dar care să fie și conformă cu intenția părților.

15.6 Orice omisiune de a exercita un drept conform TCC nu echivalează cu o renunțare la acel drept. Spre exemplu, dacă nu efectuați o plată și nu solicităm imediat efectuarea acesteia, vom putea să urmărim acea plată în continuare, în termenul legal de prescripție

15.7 TCC este guvernat de și interpretat în conformitate cu legea română.

15.8 Orice neînțelegere dintre părți va fi rezolvată pe cale amiabilă. În cazul în care rezolvarea amiabilă nu este posibilă sau nu sunteți mulțumiți de rezultat, vă puteți adresa autorităților competente, inclusiv instanțelor de la sediul ENJOY YOUR LIFE S.R.L.